Přerov
SOUKROMÝ ARCHÍV JIŘÍHO ROSMUSE

PÁR SLOV NA ÚVOD
Vítejte na stránkách historických (ale i zčásti současných) fotografií, pohlednic a dalších zajímavých materiálů týkajících se především historie města Přerova a jeho blízkého okolí…
Velká část materiálů publikovaných na těchto webových stránkách pochází ze sbírky Karla Rosmuse, který značnou část života zasvětil právě tomuto koníčku. Po jeho smrti v roce 1988 se sbírky ujal jeho syn Jiří Rosmus, který zdědil po svém otci sběratelskou vášeň a obdiv k rodnému městu a sbírku po celý svůj život nadále rozšiřoval a doplňoval. V roce 1990 se pak rozhodl celý svůj archív postupně zpracovat a v roce 1999 následně i zdigitalizovat.
Přestože v roce 2001 po vážných zdravotních problémech přišel o zrak, za podpory svých přátel, kteří mu pomohli založit tyto webové stránky, zpřístupnil velkou část svého archívu široké veřejnosti. I když část sbírky do té doby nezpracovaných negativů zničily v roce 1997 katastrofální povodně, které zasáhly také Přerov, podařilo se mu značnou část archívu zachránit a dále pokračoval ve své sběratelské vášni. V roce 2017 pak za svou sběratelskou činnost převzal z rukou někdejšího primátora Vladimíra Puchalského Cenu města Přerova – Medaili Jana Amose Komenského. Koncem roku 2018, ve věku 72 let, pak prohrál svůj boj se zákeřnou nemocí…
Jelikož bylo jeho velkým přáním, aby webové stránky, které založil, ani po jeho smrti nezanikly a archív dále sloužil lidem ať již k badatelské činnosti nebo jen náhodným návštěvníkům k seznámení se s tím, jak kdysi Přerov vypadal, rozhodl jsem se dále jeho archív rozšiřovat a webové stránky průběžně doplňovat.
Pokud kdokoli z Vás, prosím, vlastní jakékoli historické fotografie, publikace, pohlednice, knihy, brožury, ročenky, almanachy, kalendáře a vše, co se Přerova a okolí týká, (a nevlastní skener) a byl by ochoten je zapůjčit k naskenování, budu mu velmi vděčný...
Omlouvám se za chyby a nesrovnalosti v publikovaných textech nebo v zařazení fotek. Uvítám jakékoli případné podněty či návrhy na email: janecek.prerov@gmail.com


Karel Rosmus * 02. srpna 1908 - † 13. února 1988

Karel Rosmus

Karel Rosmus, přerovský patriot a někdejší starosta města, se narodil 2. srpna 1908 v Přerově, ačkoli jeho rodiče pocházeli ze Slezska. Po ukončení měšťanské školy odešel na Slovensko, kde pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole stavební v Bratislavě. Po úspěšném absolvování této školy nastoupil jako stavební úředník u firmy Baťa ve Zlíně. Později pracoval na stavebním úřadě v Přerově jako stavební technik. Během svého působení v Přerově se stal velmi aktivním členem tělovýchovné jednoty Sokol Přerov, kde se také významně podílel na vydávání sokolského župního zpravodaje. Velkou měrou se také podílel na sportovním a kulturním životě ve městě.

Po roce 1938 se zapojil do protifašistického odboje, kde pracoval jako spojka Obrany národa. Tato aktivita však neušla pozornosti německých okupantů, kteří ho zatkli a věznili až do konce druhé světové války v koncentračních táborech. Za svou odbojovou činnost obdržel později Válečný kříž a mnohá další vyznamenání.

Po válce se opět směle zapojil do veřejného života a stal se například předsedou ONV, členem předsednictva ÚV Svazu protifašistických bojovníků, ředitelem Krajského sdružení stavebních podniků v Olomouci a od roku 1964 do roku 1969 zastával i funkci předsedy Městského národního výboru v Přerově.

V šedesátých letech minulého století se spolupodílel na vydání dvoudílné knihy o historii města Přerova - „Dějiny města Přerova I a II“, která vyšla v letech 1970 a 1971, publikoval v regionálním tisku (např. „Odboj na Přerovsku“ nebo „Parašutisté za okupace“ - tato publikace mu byla vytýkána po roce 1970 pracovníky STB) a byl autorem mnoha článků o historii Přerova. Byl též iniciátorem vydávání měsíčníku Kultura Přerova, kde v příloze vydával články o přerovském odboji a letcích, kteří odešli za druhé světové války přes Přerov na západní či východní frontu. Za svůj odmítavý postoj k sovětským okupantům, se kterými po jejich vpádu do Přerova odmítl jednat, mu bylo v roce 1968 zakázáno publikovat a stejně tak mu byla zakázána jakákoli veřejná činnost. I v penzi pak prodělal několik nepříjemných výslechů na STB a navíc musel snášet pomluvy v regionálním tisku, které velmi těžce nesl. Přesto však i nadále v tajnosti spolupracoval se zaměstnanci archívu…

Karel Rosmus žil po celý svůj život (mimo období okupace, kdy byl vězněn) až do své smrti v roce 1988 v Přerově v Kozlovské ulici.

Jiří Rosmus, * 25. dubna 1946 - † 12. října 2018

Karel Rosmus

Přerovský rodák a patriot města Přerova Jiří Rosmus se narodil 25. dubna 1946 jako třetí dítě Marii a Karlu Rosmusovým.

Po absolvování ZŠ na Palackého ulici se vyučil v Přerově jemným mechanikem pro národní podnik Meopta Přerov, kde také nějaký čas působil. Po absolvování základní vojenské služby pracoval v Přerovských chemických závodech jako mechanik měření a regulace. Mimo to promítal také v přerovských kinech, v letech 1965-1966 byl organizátorem přerovského Majálesu a dalších akcí. Byl i zakládajícím členem fanklubu Synkopy, na jejímž fungování se nějaký čas i podílel. Později pracoval jako vedoucí na turistických chatách na Tesáku, v horském středisku Vičanov a později i jako provozní v lyžařském středisku Zadov-Churáňov ve Sporthotelu, poblíž Národního parku Šumava.

Když jeho otec onemocněl, vrátil se ze šumavského Zadova zpět do Přerova, kde začal pracovat pro RaJ Přerov.

V letech 1991 až 2001 podnikal v oblasti účetnictví a několik let externě učil i na Živnostenské škole v Přerově.

I přestože přišel v roce 2001 po operaci hlavy o zrak a jeho zhoršující se zdravotní stav mu neumožňoval se naplno věnovat svému koníčku, i jako nevidomý se nadále věnoval za pomoci svých přátel rozšiřování své unikátní sbírky starých fotografií, pohlednic, knih a publikací o Přerově, kterou zdědil po svém otci Karlu Rosmusovi. Jiří Rosmus však po něm nezdědil jen sbírku, ale i sběratelskou vášeň, vztah k rodnému městu, nebývalý optimismus a odhodlání pokračovat v tom, co jeho otec započal. Snad i právě proto byl za svou sběratelskou činnost v roce 2017 oceněn primátorem Vladimírem Puchalským Cenou města Přerova – Medailí J. A. Komenského.

obrazek TOPlist
Zapomenutý Přerov na facebooku

návštěvnost od 26.2.2012

Copyright © 2002 rosmus.cz