Přerov
SOUKROMÝ ARCHÍV JIŘÍHO ROSMUSE

PÁR SLOV NA ÚVOD
V roce 1990 jsem se rozhodl zpracovat archiv, který založil můj otec – velký patriot Přerova,který spolupracoval také na různých publikacích o Přerovu. Tento jeho velký koníček mu byl ale v roce 1969 zakázán za jeho vystupování a jednání s okupanty v roce 1968. Já jsem mu občas pomáhal a od jeho úmrtí v roce 1988 jsem archiv postupně doplňoval.
V roce 1999 jsem se rozhodl archiv naskenovat a zpřístupnit ho širší veřejnosti. S tím mi pomohl Jakub Nečesaný, který mi vytvořil webové stránky. Tyto stránky mi potom pomáhali vzhledem k mému úrazu udržovat další kamarádi.V roce 2012 mi velmi ochotně stránky přepracovala do nové podoby Renata Tšponová a také stránky doplňovala dalšími archiváliemi.
OMLOUVÁM SE ZA PŘÍPADNÉ CHYBY V ZAŘAZENÍ FOTEK A UVÍTAL BYCH PŘÍPADNÉ UPOZORNĚNÍ NA EMAIL - janecek.prerov@gmail.com.
Velmi rád uvítám další materiály.

Karel Rosmus * 02. srpna 1908, † 13. února 1988

Karel Rosmus

Karel Rosmus se narodil 2. srpna 1908 v Přerově, jeho rodiče však pocházeli ze Slezska.
Po ukončení měšťanské školy odešel na Slovensko, kde pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole stavební v Bratislavě. Po úspěšném absolvování této školy nastoupil jako stavební úředník u firmy Baťa ve Zlíně. Později nastoupil na stavební úřad v Přerově jako stavební technik. Během svého působení v Přerově se stal velmi aktivním členem Tělocvičné jednoty SOKOL Přerov. Zde se také významně podílel na vydávání sokolského župního zpravodaje. Velkou měrou se také podílel na sportovním a kulturním životě v našem městě.
Po roce 1938 se zapojil do protifašistického odboje, kdy pracoval jako spojka Obrany národa. Tato aktivita však neušla pozornosti Němců, kteří ho následně zatkli a věznili v koncentračním táboře 5 let – až do konce druhé světové války. Za svou činnost v odboji obdržel později Válečný kříž a mnohá další vyznamenání.
Po válce se opět směle zapojil do veřejného života a stal se například předsedou ONV, členem předsednictva ÚV Svazu protifašistických bojovníků, ředitelem Krajského sdružení stavebních podniků v Olomouci a od roku 1964 do roku 1969 zastával funkci předsedy Městského národního výboru v Přerově.
Karel Rosmus se spolupodílel na vydání dvoudílné knihy o historii města Přerova – „Dějiny města Přerova I. a II.“ , která vyšla v letech 1970 a 1971, publikoval v regionálním tisku (např. „Odboj na Přerovsku“ nebo „Parašutisté za okupace“- tato publikace mu byla vytýkána po roce 1970 pracovníky STB) a byl autorem mnoha článků o historii Přerova.
Byl též iniciátorem vydávání měsíčníku Kultura Přerova, kde v příloze vydával články o Přerovském odboji a letcích, kteří odešli za druhé světové války přes Přerov za západní či východní frontu. Za svůj postoj a jednání mu bylo v roce 1968 zakázáno publikovat a stejně tak mu byla zakázána jakákoli veřejná činnost. Jako důchodce prodělal několik nepříjemných „pohovorů“ na STB, a navíc musel snášet pomluvy v regionálním tisku (např. článek v Přerovsku ze dne 10. července 1970 od tehdejšího tajemníka MěstNV Josefa Pokorného, který navíc velmi aktivně s Karlem Rosmusem až do roku 1968 spolupracoval). Přesto však i nadále v tajnosti spolupracoval s pracovníky archívu…
Karel Rosmus žil po celý svůj život v Přerově, v Kozlovské ulici (mimo období okupace) až do své smrti v roce 1988.
Jako velký historik a sběratel mi tak táta přenechal velmi rozsáhlou sbírku materiálů o historii Přerova jejíž část si zde můžete nyní prohlédnout…..

Jiří Rosmus, * 25. dubna 1946, absolvent SEŠ Přerov, † 12. října 2018

Karel Rosmus

Po absolvování ZŠ Palackého 19 (II. ZŠ) se vyučil jemným mechanikem v Meoptě Přerov, v letech 1965-66 byl organizátorem Majálesu a podobných akcí. Po návratu ze základní vojenské služby pracoval V PřCHZ jako mechanik měření a regulace, přitom se podílel na zahájení činnosti BES Clubu a fan klubu Synkopy. Mimo to pracoval jako promítač v Přerovských kinech. Později pracoval jako vedoucí na chatách na Tesáku (Pod Tesákem (LIAZ Přerov) Slovan ( TJ Neslyšící Gottwaldov) Vičanov (Sigma Hranice) a pak na Šumavě Zadov-Churáňov Sporthotel jako provozní, po návratu do Přerova pro nemoc mého otce jsem pracoval u RaJ Přerov.
V období od roku 1991 do roku 2001 podnikal v oblasti účetnictví, několik let externě učil i na Živnostenské škole.
V současnosti, po operaci a v invalidním důchodu, se snažím o zveřejňování a postupné doplňování rozsáhlého archivu, který obdržel od svého otce Karla Rosmuse.V tom mi pomáhal kamarád p. Jakub Nečesaný a p. Martin Cín . Pak mi se stránkami pomáhala kamarádka Renata Tšponová. Při tříděni fotografií Jaroslav Orel a také osobní asistentka Iva Svítková.
Práce na archivu probíhá díky spec. upravenému počítači pro zrakově postižené. Zaškolení na tomto počítači proběhlo u organizace Tyflocentrum Olomouc, kde pomáhají i s tiskem textových dokumentů v Brailleově písmu, aby si vše mohli přečíst i ostatní zájemci, kteří jsou taktéž zrakově postiženi.

obrazek obrazek
TOPlist

návštěvnost od 26.2.2012
obrázek Kdo vlastní zajímavé dobové dokumenty (fotografie, pohlednice, korespondence aj.) týkající se města Přerov, nebo jeho okolí, a svolil by se zveřejněním těchto materiálů zde na tomto webu, nechť mě prosím zkontaktuje mailem. Materiál bych si na chvíli vypůjčil, převedl do elektronické formy a zveřejnil s uvedením jména vlastníka. Děkuji!

email: janecek.prerov@gmail.com
Copyright © 2002 rosmus.cz